Page 4 - TORO MAKİNA
P. 4

ESKREYN - GRAFİTİ SANATÇISI


      İstanbul Büyükşehir Belediyesi  ev, barış, paylaşmak, çocuk,
      (İBB), "Konuşan Duvarlar” projesini  doğa, tohum ve yeşil gibi 19 tane
      hayata geçirdi. Proje kapsamında  anlamlı kelimenin soyutlanarak
      Fikirtepe E-5 Karayolu kenarındaki  parçalanmasından veya bir araya
      duvarlar, grafiti sanatçıları tarafından  gelmesinden oluşan bir kompozisyon
      boyanarak, renklendirildi. Çalışma  olduğunu aktaran Eskreyn, Fikirtepe
      esnasında sanatçıların 230 metre  E-5 Karayolu üzerindeki 230 metre
      uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe  uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe
      sahip duvarlarda kolayca grafiti  sahip duvarları, dört sanatçı  Yüksekte çalıştığımız tüm projelerde
      yapabilmesi için personel yükseltici  arkadaşıyla birlikte yaklaşık 25 günde platformlar, bize büyük avantaj
      platform kiralama sektörünün önemli  boyadıklarını belirtti.   sağlıyor” dedi.
      oyuncuları arasında yer alan Toro
      Makina’dan 12 metrelik makaslı  PLATFORMLAR İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA  SANATÇILARIN PLATFORM
      platformlar kiralandı. Platformlar ile  ORTAMI OLUŞTURULDU    MEMNUNİYETİ
      iş güvenliğine uygun çalışma ortamı  Eskreyn, 10 metre yükseklikteki  Yaklaşık 20 yıldır sokaklarda grafiti
      oluşturuldu. Ardından sanatçılar,  duvarların boyanması sırasında  yaptığını söyleyen Eskreyn, “İş
      güvenli bir şekilde hünerlerini  personel yükseltici platform  alanımız ve sanatsal üretimlerde
      sergiledi.            kullanarak, güvenli bir çalışma ortamı yüksekte güvenli çalışma bizim için
                       oluşturduklarına ve platformların  oldukça önemli. Bu projede normal
      DUVARLAR GRAFİTİ İLE RENKLENDİ  işlerini kolaylaştırıp, projedeki  bir boyama işinden çok farklı. Projede
      Projede yer alan Mimar Sinan   iş süresini kısalttığını ifade etti.  çok sayıda boya ve fırçalarla çalıştık.
      Üniversitesi Heykel Bölümü yüksek  Eskreyn, “12 metre yüksekliğindeki  Birkaç metre içerisinde çok farklı
      lisans öğrencisi ve ‘Eskreyn’  personel yükseltici makaslı   detaylara hakim olmak zorunda
      mahlaslı sanatçı, İBB Park Bahçe  platformlar ile Fikirtepe’deki 10 metre kaldık. Platformlar ile yüksekte
      ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı  yükseklikteki duvarları zorlanmadan  kolayca manevra yaptık. Dolayısıyla
      tarafından hayata geçirilen “Konuşan  boyadık. Zaman zaman daha fazla  platformlar, kaldırma yüksekliği
      Duvarlar” Projesi kapsamında şehrin  yüksekliklere sahip duvarlar da  ile güvenli çalışmamıza, geniş
      yol kenarındaki duvarlara grafiti  boyuyoruz. Bu çalışmalarda da  sepetleriyle de boyaları ve fırçaları
      çalışması yaparak, renklendirdiklerini  yüksekte güvenli çalışmak için araç  kolayca taşımamıza olanak sağladı”
      söyledi. Yapılan çalışmanın komşu,  üstü sepetli platformlar kullanıyoruz.  diye konuştu.


       4
   1   2   3   4   5   6